Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu w związku wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.