Komunikat Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Budowlanego w Przemyślu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie terminu złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.