STYCZEŃ

Poszczególne miejscowości

Spotkania Mikołajkowe

LUTY

Kniażyce

26.02.2017

Gminne Święto Kobiet

CZERWIEC

Kalwaria Pacławska

2.06.2017

Gminny Dzień Dziecka

LIPIEC

Huwniki

2.07.2017

V Festiwal Smaków Wyszehradzkich

SIERPIEŃ

Rybotycze

20.08.2017

Dożynki Gminne

Spotkania i wizyty robocze z partnerami z Ukrainy (Sokolniki, Solanuwatka, Rudki), Słowacji (Ohradzany, Lubisa), Węgier (Pustadobos).