List przewodni

w sprawie zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Fredropol
na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Fredropol działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 41/2021 Wójta Gminy Fredropol z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030 ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030”.

Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty
w
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030.

W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone
projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 w terminie od 28.09.2021 do 02.11.2021 r. Bądź ustnie oraz pisemne podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

  • w dniu 25.10.2021 r. w godzinach od 08.00 do 10.00 w budynku Urzędu Gminy Fredropol.

  • w dniu 27.10.2021 r. w godzinach od 08.00 do 11.00 w budynku Urzędu Gminy Fredropol.


link do ankiety online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYW1kCMkYXb7C99ouTv1JXcWasuFVy6tVRB_MKAaq001JRTA/viewform?usp=sf_link 

Strategia
https://mega.nz/folder/6kM2zZSA#rb97IjZm46z2_7eim-B-iw


W piątek 25 sierpnia 2017 r., zapraszamy do skorzystania z konsultacji indywidualnych ws. Funduszy Europejskich, organizowanych w Urzędzie Gminy Fredropol. W godz. 9.30-12.00 dyżurujący specjalista doradzi np. czy nasz pomysł ma szansę na unijne dofinansowanie, jak je pozyskać, gdzie znaleźć odpowiednie szkolenia.

Indywidualne konsultacje ws. Funduszy Europejskich to pomoc dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych, jak sięgnąć po środki na realizację projektów w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

Odwiedzenie konsultanta to doskonała okazja do przeprowadzenie diagnozy, czy nasz pomysł ma szansę na dofinansowanie, otrzymania informacji z jakich źródeł pozyskać wsparcie oraz według jakich zasad przyznawana będzie dotacja.

Więcej informacji: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 16 678 56 32.

Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Fredropol.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety związanej z planowanym wdrożeniem nowego Systemu w zakresie świadczenia usług publicznych: