Projekt”  Piękno , którym chcemy  się dzielić  – szlakiem Wojaka  Szwejka/ Krása , ktorou  są chceš podeliť - trasou  vojaka Švejka”

 swoim zakresem obejmuje pięć zadań, dwa z nich to projekty infrastrukturalne :

- Budowa skweru im. A. Fredry wraz  z infrastruktura towarzysząca oraz miejscem obsługi rowerzystów w miejscowości Fredropol

- Rozbudowa placu im. Michala Kovac o wiatę i miejsce obsługi rowerzystów w miejscowości Lubisa

 

oraz trzy zadania miękkie tj.:

- Rajd rowerowy śladami Wojaka Szwejka wraz z zwiedzaniem Twierdzy Przemyślu

- Rajd Rowerowy śladami Wojaka Szwejka wraz z zwiedzaniem Gminy Lubisa i okolic

- Warsztaty dwudniowe podsumowujące projekt połączone z promocją regionu pogórza Polsko Słowackiego oraz czytaniem literatury A. Fredry

 

Okres realizacji projektu :czerwiec 2018 r. - maj 2019 r.

 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska –Słowacja 2014-2020