W dniu 27 sierpnia odbyło się w Kupiatyczach  Gminne Święto Plonów połączone z poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kupiatyczach.
Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek przyjął z rąk starostów dożynek Pani Teresy Bąk oraz Pana Rafała Pelca dożynkowy chleb z tegorocznych plonów z życzeniami wszelkiej pomyślności.
Okazałe wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy wsi: Kupiatycze, Darowice, Kniażyce, Sierakośce, Nowe Sady i Młodowice.
Jednym z głównych punktów programu było oficjalne  przekazanie kluczy do nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kupiatyczach. Uroczystości uświetnił premierowy występ nowopowstającego Zespołu Taneczno-Wokalnego skupionego wokół Koła Gospodyń Wiejskich w Kupiatyczach (zapraszamy chętnych). Dożynki zakończyła wspaniała zabawa taneczna.
Wyrazy podziękowań kierujemy szczególnie w stronę Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Piotra Pilcha, który swoją obecnością potwierdził swój wkład
i  zaangażowanie w rozwój Gminy Fredropol.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej wspaniałej uroczystości, a w szczególności paniom i panom z Koła Gospodyń Wiejskich
 w Kupiatyczach, druhnom i druhom z OSP Kupiatycze, radnemu Łukaszowi Mirowskiemu oraz sołtysowi Feliksowi Bąkowi.