WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA KNIAŻYCE - Protokół OKW