W związku z pojawiającymi się ulotkami na terenie Gminy - Urząd Gminy we Fredropolu informuje mieszkańców, że Gmina Fredropol nie jest uczestnikiem PROGRAMU PARTNERSKIEGO związanego z instalacjami fotowoltaicznymi i nie prowadzi naboru przedsiębiorców do tego Programu.
Nie została również udostępniona świetlica wiejska w Kniażycach w dniu 18.01.2023 na spotkanie w sprawie tego Programu.