Dobiegły końca prace przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach”. Realizacja projektu jest efektem podpisanej umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 33 622,30 zł z czego 12 000,00 złotych to dofinansowanie otrzymane z PPOW, a pozostała część pochodzi ze środków własnych Gminy Fredropol.

W ramach tegorocznej odsłony programu w miejscowości Kupiatycze wykonano następujący zakres prac:

- montaż stolarki okiennej (7 szt)

- instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniach kuchni oraz sanitariatów,

- instalacja elektryczna,

- tynk gipsowy

- wylewka w pomieszczeniach kuchni, sanitariatów oraz korytarza.