W dniu 25.09.2022 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP w Fredropolu.
W uroczystości wzięli udział min:
Mariusz Śnieżek - Wójt Gminy Fredropol,
Marek Kuchciński - Poseł na Sejm RP,
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
starszy brygadier mgr inż. Daniel Dryniak - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
starszy brygadier mgr inż. Bogusław Szczurko - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu,
brygadier mgr inż. Grzegorz Latusek - Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu,
w imieniu Starosty Przemyskiego – Małgorzata Chomycz – Śmigielska Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego,
Józef Gierczak – Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi. Strażacy ochotnicy z jednostek Kniażyce, Młodowice, Kupiatycze oraz Fredropol.
Mszę św. odprawił i poświęcenia samochodu dokonał ks. Dziekan Zbigniew Kołodziej Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Fredropolu.