Gmina Fredropol Laureatem Konkursu

Rosnąca Odporność”

Wójt Mariusz Śnieżek informuje mieszkańców Gminy Fredropol,
że gmina została Laureatem Konkursu
„Rosnąca Odporność” i zdobyła nagrodę w wysokości 250 000 złotych.

Konkurs realizowano w ramach „Narodowego Programu Szczepień”

ORGANIZATOR

Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

(Dz. U. poz. 2191).

USTAWA COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

USTAWA ZMIENIAJĄCA

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm).

KRYTERIUM

Najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-19.

W powiecie przemyskim uzyskaliśmy znaczące 3 miejsce, widać
że jesteśmy świadomi zagrożenia wynikającego z epidemii, szczepimy się przez co dbamy o zdrowie i życie swoich bliskich oraz własne.

Dążmy do uzyskania zbiorowej odporności. Dajmy przykład innym, bądźmy rozsądni, racjonalni, bezpieczni.

Zaszczepmy się wszyscy! Żyjmy normalnie! Bez ograniczeń!