W dniu 25.10.2021 r. w Zespole Szkół w Huwnikach odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku kompleksu sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowego.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej wraz z piłkochwytami,
- boisko o nawierzchni poliuretanowej do siatkówki wraz z piłkochwytami,
- bieżnię lekkoatletyczną prostą 5 torową,
- skocznię do skoku w dal z rozbiegiem,
- skatepark,
- siłownię zewnętrzną,
- oświetlenie zewnętrzne solarne
- chodniki i urządzenia małej architektury: kosze ławki

Wartość inwestycji wyniosła 998 661,02 z czego kwota 478 893,45 to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska 2020, pozostała część to środki własne Gminy Fredropol.

Uroczystego poświecenia obiektu dokonał Ks. Biskup Stanisław Jamrozek. Gospodarzami imprezy byli Pan Mariusz Śnieżek Wójt Gminy Fredropol i Pani Agnieszka Misiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach, Imprezę swoją obecnością zaszczycili Pan Marek Kuchciński Poseł na Sejm RP, Pani Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki,Pani Elżbieta Lemek w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Barbara Honicka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Pan Jan Pączek – Starosta Powiatu Przemyskiego, ppłk Robert Cwynar Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach, O. Krzysztof Hura Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, Jadwiga Lis – Dyrektor DPS w Huwnikach, Józef Gierczak – Przewodniczący Rady Gminy Fredropol, radni Rady Gminy Fredropol, pracownicy Urzędu Gminy, księża z Dekanatu Kalwaryjskiego, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Huwnikach, Nauczyciele, pracownicy, młodzież i dzieci Zespołu Szkół w Huwnikach