Zabawy z animatorami, warsztaty programistyczne i quizy z nagrodami czekały na dzieci podczas eventu promującego projekt "Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim", realizowanym przez Fundację VCC z Lublina.
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa: III. „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
W ramach projektu Fundacja VCC z Lublina przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu bezpłatnie pięć komputerów oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach w następujących obszarach tematycznych:
1) Dziennikarstwo online - mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje);
2) Bezpieczne zachowania w sieci - tak w życiu prywatnym, jak i społecznym oraz edukacji.
Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług.

Podczas spotkania nastąpiło rozdanie nagród dla uczestników konkursu ,,Najlepszy czytelnik roku 2020/2021’’. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnym konkursie.