Wójt Gminy Fredropol informuje, że Urząd Gminy we Fredropolu zapewni transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Wszelkie informacje w tej sprawie udzielane będą przez gminnego koordynatora szczepień.
Kontakt: Wojciech Tomczyk – tel. 0166719818 w. 15 (w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00)