W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że nie ma możliwości wypożyczania ze świetlic wiejskich stołów, ławek i krzeseł. Jednocześnie informujemy, że od miesiąca czerwca można ponownie wynajmować świetlice na organizację imprez rodzinnych na dotychczasowych zasadach.
Najemca zobowiązany jest jednak do przestrzegania w wynajętym lokalu bieżących ograniczeń wynikających z aktualnych przepisów prawa, nakazów, zleceń i rekomendacji związanych z koronawirusem COVID-19.