Ze względu na zalecenia związane z ograniczeniem do minimum tworzenia większych skupisk ludności, bardzo prosimy wszystkich Państwa, którzy mają do załatwienia sprawy urzędowe, nie wymagające bezwzględnej obecności w Urzędzie Gminy Fredropol, o kontakt telefoniczny z odpowiednim pracownikiem Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Usług Wodnych we Fredropolu. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Tel. Urząd Gminy 016 6719817, 016 6719818, 016 6719883
GOPS 016 6719894
GZUW 016 6719230