Z okazji dnia sołtysa składam serdeczne życzenia wszystkim Paniom i Panom sołtysom z terenu Gminy Fredropol.
Życzę zdrowia, wytrwałości i szacunku mieszkańców.
Dziękuję za zaangażowanie w codzienną działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz owocną współpracę z samorządem Gminy jak i z mieszkańcami sołectwa.

Wójt Gminy Fredropol
mgr Mariusz Śnieżek