Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,w związku z przeciwdziałaniem COVID-19: