W związku z ryzykiem zawleczenia koronawirusa na obszar Polski oraz niebezpieczeństwem rozprzestrzenienia się choroby, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przemyślu
 zalecił na terenie miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego wzmożenie reżimu sanitarnego: w środowisku domowym, placówkach oświatowych, dworcach komunikacji publicznej, w podmiotach realizujących zbiorowy przewóz osób (środkach komunikacji publicznej), galeriach handlowych i innych obiektach handlowych posiadających place zabaw dla dzieci oraz bazarach.

W celu zapobiegania zagrożeniom epidemiologicznym wśród dzieci decydującą rolę odgrywa:

  • ciepła bieżąca woda przy wszystkich urządzeniach sanitarnych,
  • czyste, dezynfekowane urządzenia sanitarne,
  • odpowiednie wyposażenie sanitariatów w śród higieny osobistej tj. mydło
    w dozownikach, ręczniki jednorazowego użytku oraz papier toaletowy w każdej kabinie,
  • wietrzenia sal zabaw i sal lekcyjnych przed i po zajęciach,
  • dobry stan techniczny stolarki okiennej,
  • systematyczne mycie i dezynfekcja zabawek wg harmonogramu,
  • unikanie nadmiernego zagęszczenia w pomieszczeniach do nauki i zabawy,
  • ruch na świeżym powietrzu.

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaleca edukację rodziców
i wychowawców w tej kwestii. Materiały na ten temat dostępne są na stronie: http://psseprzemysl.pl.