Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Huwnikach wraz z remontem pomieszczenia, oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania zagospodarowania boiska sportowego w Huwnikach”

Miesiące października i listopada to ostatnie miesiące prac przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020  pn„ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Huwnikach wraz z remontem pomieszczenia, oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania zagospodarowania boiska sportowego w Huwnikach”

Realizacja projektu jest efektem podpisanej przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek umowy o dofinansowanie zadania. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł około 22704,12 zł z czego 10 000,00  to dofinansowanie otrzymane z PPOW, a pozostała część pochodzi ze środków własnych Gminy Fredropol.

W ramach tegorocznej odsłony programu wykonano  remont pomieszczenia w świetlicy  wiejskiej, zakupiono niezbędne wyposażenie przeznaczone zarówno do świetlicy wiejskiej, jak i na potrzeby sołectwa w postaci min. kosiarek. Poczyniono również prace poprawiające funkcjonalność boiska sportowego w Huwnikach, poprzez  ukończenie pilkochwytów oraz nowe ogrodzenie panelowe.