Mimo nie najlepszej aury była to bardzo udana impreza. Wielu znamienitych gości, wiele różnorodnej muzyki i wiele smaków jadła regionalnego. Wśród gości zaproszonych przez gospodarza Festiwalu Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka byli między innymi: Pan Piotr Pilch – członek zarządu województwa podkarpackiego, Krzysztof Kołodziejczyk, Kazimierz Kapłon, Ryszard Gołębiowski - Radni RadyPowiatu Przemyskiego, Radni Rady Gminy Fredropol na czele z Przewodniczącym Józefem Gierczakim, Leszek Urban – Sekretarz Gminy, Jan Podbilski – Skarbnik Gminy, Robert Cwynar Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach ,Bogumił Ochenduszka Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, Ks. Kazimierz Jurczak, Ks. Szczepan Bemben, Rafał Kijanka – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego w Przemyślu, Artur WILGUCKI redaktor naczelny Życia Podkarpackiego, oraz delegacje z Ukrainy i Słowacji:Pani Tatiana Wołoszyńska w zastępstwie Wójta Gminy Sokilnyki, Pan Vasyl Ivashko Wójt Gminy Solanuvatka, Pan Ivan Łozynski Burmistrz m. Rudki, Pan Jozef Sklencar Starosta Obec Lubisa, Pani Andrea Kličová Starostka Obec Ohradzany, Pani Anna Koščová Starostka Obec Zbojne, Pani Ľudmila Veľasová Starostka Obec Hankovce, Pani Tatiana Terlecka – Przewodnicząca Rady Powiatu Starego Sambora

Na scenie festiwalowej zaprezentowali się:

Zespoły ludowe; „Krosna” Hanskowce , „Sosna” Zbojne, „Wesoła Lubisa” Lubisa (Słowacja).

Chór Sokolniczany - Sokilnyki Ukraina, Chór „Pokolenie” z Gminy Fredropol

Wiktoria Wołoszyn, Piotr Wołoszyn Solanuwatka – Ukraina

GIPSY RENO (Słowacja) – po raz pierwszy na festiwalu w Huwnikach była muzyka romska, zespół GIPSY RENO po raz pierwszy w Polsce.

SŁOWIANY- zespół wykonujący muzykę ludową polska i ukraińską, po raz drugi na Festiwalu.

Gwiazda wieczoru FANATIC

Zabawa taneczna z Zespołem ВАШ ЧАС (Ukraina) trwała do północy.

Stoły z jadłem regionalnym przygotowały

Gmina Fredropol – Koła Gospodyń Wiejskich z Nowych Sadów i Kniażyc

Gmina Sokilnyki, Wójt Gminy Solanuwatka, Gmina Lubisa

Miłym akcentem Festiwalu była niespodzianka przygotowana dla Wójta Gminy Fredropol przez Pana Marszałka Piotra Pilcha oraz Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Pana Rafała Kijankę. Przekazali oni"na ręce" Wójta Gminy Fredropol super nowoczesną, przystosowaną do pracy w trudnym terenie (napęd 4x4) karetkę o wartości ponad 600 tyś. zł. Karetka ta będzie na stałe stacjonować w punkcie Pogotowia Ratunkowego w Fredropolu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji tegorocznego Festiwalu, a w szczególności Policji, Straży Granicznej za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu za zabezpieczenie medyczne, Przewodniczącemu Rady Gminy Józefowi Gierczakowi i radnemu Stanisławowi Turczyńskiemu, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Huwnik,Kniażyc, Nowych Sadów, Darowic, Kupiatycz, Aksmanic, Osiedla Młodowice, paniom świetlicowym oraz pracownikom Urzędu Gminy.

Dziękujemy również wszystkim sponsorom.