Bogu na Chwałę Ludziom na Ratunek”

Sentencją wyszywaną na sztandarach Ochotniczych Straży pożarnych Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek uroczyście otworzył Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, które odbyły się na stadionie w Fredropolu w ubiegłą niedzielę tj.: 30 czerwca 2019 r. Zgromadziły one ponad 500 widzów oraz kibiców pożarniczej rywalizacji. Wystąpiło 6 drużyn z jednostek w Fredropolu, Młodowicach, Kniażycach i Kupiatyczach. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Sekretarz Gminy Pan Leszek Urban.

Zawody przeprowadzone były się w kategoriach:

A – męskie drużyny pożarnicze,

C – żeńskie drużyny pożarnicze,

MDP – młodzieżowe drużyny pożarnicze.

Komisja w składzie:

  1. bryg. Wojciech Domagalski – przewodniczący

  2. bryg. Marek Ochenduszko – członek komisji

  3. mł. kpt. Stanisław Król – członek komisji

  4. asp. Jerzy Foryś – członek komisji

oceniała występy poszczególnych drużyn i kwalifikowała na poszczególne miejsca. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał Komendant Gminnny ZOSP RP Pan Piotr Cieleń pod adresem którego płynęły słowa zadowolenia i satysfakcji za przywrócenie sprawności i operatywności jednostkom OSP z terenu Gminy.

Rozegrano następujące konkurencje:

  • Ćwiczenie bojowe: budowa linii ssawnej, budowa linii głównej, budowa I i II linii gaśniczej, zassanie wody ze zbiornika strącenie pachołków strumieniem wody, odwrócenie tarczy prądem wody, zwinięcie linii bojowych.

  • Sztafeta pożarnicza na torze o długości350 m, tor podzielony na 7 odcinków po 50 m każdy, zawierający m.in.: rozdzielacz, rozwinięcie odcinka, płotek lekkoatletyczny, rów , slalom m. tyczkami, równoważnia, drewniana ściana.

Wyniki:

Grupa A

I miejsce - OSP Fredropol

II Miejsce - OSP Kniażyce

III miejsce - OSP Kupiatycze

IV miejsce - OSP Młodowice

Grupa C: I miejsce - OSP Kupiatycze

Grupa MDP: I miejsce OSP Kniażyce

Zwycięskie drużyny w każdej kategorii zakwalifikowały się automatycznie do zawodów sportowo – pożarniczych na szczeblu powiatowym.

Szczególne słowa podziękowania padające z ust druhen i druhów biorących udział w zawodach należą się głównemu organizatorowi tj.: Wójtowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi za udostępnienie terenu do ćwiczeń oraz zawodów, za wszelką pomoc i szczere zaangażowanie oraz ufundowanie okolicznościowych pucharów.