WYBORY SOŁTYSÓW i RAD SOŁECKICH W GMINIE FREDROPOL

NIEDZIELA 07 KWIETNIA 2019 R.

 

Zarządzeniem Wójta Gminy Fredropol Nr 11/2019 z dnia 7 marca 2019 r. - wybory zostały zarządzone na niedzielę 07 kwietnia 2019 r.

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Fredropol są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 14.00 w lokalach wyborczych.

Wybory przeprowadzą Gminna Komisja Wyborcza i Obwodowe Komisje Wyborcze powoływane przez Wójta w 3 osobowych składach. W skład każdej komisji wyborczej wchodzi pracownik Urzędu Gminy.

Kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich poszczególnych sołectw mogą zgłaszać mieszkańcy sołectw do Gminnej Komisji Wyborczej w Fredropolu w terminie od 11 do 24 marca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy. (Niedziela 24.03 w godz. 10.00 – 14.00)

Wszystkie informacje dotyczące wyborów oraz druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Fredropol www.fredropol.pl

Statuty sołectw dostępne są TUTAJ:

http://www.bip.fredropol.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-208-2578

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

doc

zgloszenie do okw

Rozmiar: 20.99 kb
Odsłon : 440
Data dodania: 2019-03-07
doc

zgłoszenie kandydata na sołtysa

Rozmiar: 32.77 kb
Odsłon : 439
Data dodania: 2019-03-07
doc

zgłoszenie kandytata do rady sołeckiej

Rozmiar: 32.77 kb
Odsłon : 346
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie Nr 11_2019 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol

Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol
Rozmiar: 71.19 kb
Odsłon : 401
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie Nr 13_2019 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w celu przepr. wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol
Rozmiar: 59.16 kb
Odsłon : 380
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie Nr 12_2019 w sprawie utw. obw. wyb., ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach OKW w celu przeprow. wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie utworzenia obwodów wyborczych, ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol
Rozmiar: 112.07 kb
Odsłon : 457
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Kalendarz wyborczy

Rozmiar: 59.41 kb
Odsłon : 418
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie nr 22_2019 Wójta Gminy Fredropol z dnia 28.03.2019 r.

Rozmiar: 25.50 kb
Odsłon : 367
Data dodania: 2019-03-29
odt

Obwodowe Komisje Wyborcze

Rozmiar: 18.18 kb
Odsłon : 430
Data dodania: 2019-04-02