Przełom października i listopada to ostatnie w tym roku dni prac przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 pn. „Urządzenie terenów pod rekreację, wypoczynek, imprezy plenerowe nad rzeką Wiar oraz zagospodarowanie boiska sportowego wraz z otoczeniem w Huwnikach”. Realizacja projektu jest efektem podpisanej przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek umowy o dofinansowanie zadania. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł około 25 000,00 z czego 10 000,00 to dofinansowanie otrzymane PPOW, a pozostała część pochodzi ze środków własnych Gminy Fredropol.

W ramach tegorocznej odsłony programu wykonano podłogę plenerową ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej wraz z stelażem stalowym, która miała swój debiut i służyła mieszkańcom sołectwa Huwniki oraz Gminy Fredropol i przybyłym gościom podczas Festiwalu Wyszehradzkiego, jak również podczas dożynek gminnych. Wykonano również ciągi komunikacyjne z kostki brukowej na boisku sportowym w Huwnikach, przy okazji prac na boisku wykonano również piłkochwyty za bramkami. Wszystkie prace poczynione w bieżącym roku poprawiają znacząco estetykę oraz funkcjonalność boiska sportowego wraz z otoczeniem w Huwnikach.

Wcześniej:Teraz: