W dniu 22 listopada odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Fredropol. Sesję prowadził radny senior Stanisław Turczyński. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie a następnie wybrali ze swego grona Przewodniczącego Rady Gminy, którym jednogłośnie został Józef Gierczak. W obecności licznie zgromadzonych gości min in. o. Krzysztofa Hury – Gwardiana Klasztoru oo Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, ks. K. Jurczaka, dyrektorów szkół, radnych powiatowych, sołtysów ślubowanie złożył również Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek, a tym samym został zaprzysiężony na Wójta Gminy Fredropol na kolejną 5-cio letnią kadencję.