Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,

Na którym z lochu, co był twą stolicą

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem”

Te słowa Leopolda Staffa stały się myślą przewodnią gminnych obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, które odbyły się 9 listopada w Zespole Szkół w Huwnikach. Organizatorami święta byli: Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek i dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach Pani Agnieszka Misiewicz.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. za Ojczyznę, koncelebrowaną przez ks. Kazimierza Jurczaka, ojca gwardiana Krzysztofa Hurę i ks. Szczepana Bembna. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do hali sportowej na akademię. Gości witali uczniowie Zespołu Szkół w Huwnikach i wręczali biało – czerwone kokardki, symbole naszych barw narodowych.

Podniosłą uroczystość zaszczycili swą obecnością: radni powiatowi Pan Krzysztof Kołodziejczyk i Ryszard Gołębiowski, radni Rady Gminy Fredropol na czele z przewodniczącym Panem Józefem Kożuchem, w imieniu komendanta Palcówki SG w Huwnikach przybył major Leszek Kogut, kierownik GOPS we Fredropolu Pani Bożena Nuckowska, kierownik GBP we Fredropolu Pani Dorota Turczyńska - Hamryszczak, pracownicy Urzędu Gminy we Fredropolu: Pan Leszek Urban – Sekretarz, Pani Aneta Pelc, Pan Ireneusz Solarczyk, pracownicy i pensjonariusze DPS w Huwnikach, Pan Mieczysław Rogowski, Pani Urszula Szybiak przewodnicząca Rady Rodziców, rodzice uczniów i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów składał się z pieśni patriotycznych i poezji mówiącej o drodze Polski do niepodległości. Uczniowie przypomnieli wydarzenia historyczne, które doprowadziły do utraty niepodległości oraz opowiedzieli o walce Polaków o odzyskanie wolności. Była to swoista lekcja historii, wzruszająca i podniosła. Po akademii uczniowie i zaproszeni goście wspólnie śpiewali piosenki legionowe.

O godzinie 11.11 odśpiewano hymn narodowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej".