W dniu 7 października 2018 r.w hali sportowej w Huwnikach odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, połączona z Balem Seniora. Na zaproszenie Wójta Gminy Pana Mariusza Śnieżka w Balu uczestniczyło ok. 200 osób z całej Gminy. W uroczystości oprócz Wójta Gminy udział wzięli: Pan Piotr Pilch - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, ks. Kazimierz Jurczak, radni Rady Gminy Fredropol na czele z Przewodniczącym Panem Józefem Kożuchem , Pani Agnieszka Misiewicz -Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach. W imieniu jubilatów podziękowania Panu Wójtowi za zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości złożyła Pani Stanisława Cielniak.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji tej wspaniałej uroczystości, a w szczególności: Pani dyrektor Agnieszce Misiewicz oraz nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w Huwnikach, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Huwnikach, radnym Stanisławowi Turczyńskiemu i Józefowi Gierczakowi.ZŁOTE GODY- 50 LECIE POŻYCIA MAŁŻENSKIEGO

    TEOFIL, STANISŁAWA CIELNIAK

    ZBIGNIEW, MARIA BASIAK

    WOJCIECH, CZESŁAWA FISZER

    JÓZEF, KAZIMIERA FUJAROWICZ

    KAZIMIERZ, ZOFIA KURYŚ

    MARIAN, LEONTYNA MAKAR

    STANISŁAW, STANIAŁAWA MAZUR

    JAN, MARIA PIEKŁO

    KAZIMIERZ, ZOFIA RYZNER

    WALENTY, APOLONIA RZĄSA

    BRONISŁAW, KRYSTYNA SIETNIK

    STANISŁAWA, JUSTYNA STECYK

    MICHAŁ, STANISŁAWA SZCZEPANIK

    TADEUSZ, KRYSTYNA SZMUCBRYLANTOWE (55) ROCZNICA ŚLUBU

    MIECZYSŁAW, JANINA, KIELAR

    TADEUSZ, ZOFIA PYRDA

    KAROL, MARIA SALWIAK

 DIAMENTOWE - (60) ROCZNICA ŚLUBU

    1. FRANCISZEK, STANISŁAWA KNOTT

    2. JÓZEF, JÓZEFA KORNIAK