10 września ruszył nabór osób chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach podnoszących umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych.

Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy nie potrafią korzystać z Internetu oraz tych, którzy korzystają z niego w niewielkim stopniu. Szkolenia będą się odbywały w modułach: „Rodzic w internecie", „Mój biznes w sieci", „Moje finanse i transakcje w sieci", „Działam w sieciach społecznościowych", „Kultura w sieci". 

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 3 października 2018 r. do 31 października 2018 r.     W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do zakończenia projektu w sposób ciągły. Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać ze strony, bądź otrzymać w Urzędzie Gminy w sekretariacie, a także w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

Szkolenia odbywać się  będą  w  dni  powszednie  od poniedziałku do piątku (zajęcia raz w tygodniu), w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00 lub 13.00-16.00 w dwóch edycjach:

 1. a) 15 października 2018 r. – 30 listopada 2018r.,
 2. b) 1 listopada 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

- w wybranych placówkach Gminy.

Szczegółowe informacje o projekcie:

bezpłatne szkolenia podnoszące umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych

 

Gmina Fredropol przystąpiła do projektu "W sieci bez barier" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, wartość dofinansowania wynosi 80 563,20  zł.

Celem projektu jest poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych wśród mieszkańców Gminy Fredropol . Grupą docelową są mieszkańcy gminy, którzy w chwili przystąpienia do projektu ukończyli 25 rok życia, w tym osoby niepełnosprawne, nieposiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

W ramach projektu będzie można skorzystać z bezpłatnych szkoleń w następujących modułach tematycznych:

 1. a)      Rodzic w Internecie,
 2. b)      Mój biznes w sieci,
 3. c)      Moje finanse i transakcje w sieci,
 4. d)     Działam w sieciach społecznościowych,
 5. e)      Kultura w sieci.

Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy nie potrafią korzystać z  Internetu oraz ci, którzy korzystają z niego w niewielkim stopniu, będą oni mogli uczestniczyć szkoleniach związanych z najbardziej przydatnymi im e-usługami (przykładowo rodzice dzieci, w których szkole właśnie wprowadzono e-dziennik, będą mogli nauczyć się jego obsługi).

Uczestnik może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach wszystkich modułów tematycznych.

Nabór uczestników:

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od dnia od 3 października 2018 r. do 31 października 2018 r. W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do zakończenia projektu w sposób ciągły.

Formularze zgłoszeniowe dostępne w wersji elektronicznej na stronie Organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a w wersji papierowej w siedzibie Organizatora tj. Urząd Gminy  w Fredropolu, Fredropol 15, 37-734 Fredropol oraz w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Fredropol.

Podpisane dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie ,,W sieci bez barier", można złożyć w siedzibie Organizatora Urząd Gminy w Fredropolu, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , a także w sekretariatach szkół podstawowych oraz przedszkoli na terenie gminy.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można także wysłać pocztą tradycyjną na adres Gminy w Fredropolu, Fredropol 15, 37-734 Fredropol (liczy się data wpływu).

Szkolenia odbywać się  będą  w  dni  powszednie  od poniedziałku do piątku (zajęcia raz w tygodniu), w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00 lub 13.00-16.00 w dwóch edycjach:

 1. a) 15 października 2018 r. – 30 listopada 2018r.,
 2. b) 1 listopada 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Szkolenia odbywać się będą w wybranych placówkach Gminy Fredropol. .

Szczegóły rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawarte są w: Regulaminie naboru do projektu „W sieci bez barier", dostępnym na stronie internetowej Organizatora lub pod nr tel. 16) 671 98 17.

 

 

RODO

 

Zgodnie z art. 13. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż:

 1. a)    Administratorem danych osobowych na potrzeby związane z projektem jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży, 00-507 Warszawa.
 2. b)   dane osobowe Uczestników gromadzone są wyłącznie na potrzeby projektu „W sieci bez barier" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 3. c)    podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. d)   Administrator ustala okres przechowywania danych osobowych Uczestników szkolenia do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 5. e)    przysługuje Państwu: prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego  jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Tematy modułów szkoleniowych  

„Rodzic w Internecie"

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego" korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzicom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

  „Mój biznes w sieci"

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e- administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP). 

„Moje finanse i transakcje w sieci"

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m. in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

„Działam w sieciach społecznościowych"

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m. in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Kultura w sieci"

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka - Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.


W sieci bez barier

docx

Informacje na stronę

Rozmiar: 19.86 kb
Odsłon : 252
Data dodania: 2018-10-01
docx

Regulamin naboru do projektu

Rozmiar: 63.04 kb
Odsłon : 99
Data dodania: 2018-10-01
docx

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Rozmiar: 64.49 kb
Odsłon : 270
Data dodania: 2018-10-01
docx

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Rozmiar: 55.42 kb
Odsłon : 235
Data dodania: 2018-10-01
docx

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Rozmiar: 58.93 kb
Odsłon : 236
Data dodania: 2018-10-01
docx

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Rozmiar: 58.45 kb
Odsłon : 254
Data dodania: 2018-10-01
docx

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Rozmiar: 55.66 kb
Odsłon : 252
Data dodania: 2018-10-01
docx

Załącznik nr 6 do Regulaminu

Rozmiar: 55.53 kb
Odsłon : 262
Data dodania: 2018-10-01
docx

Plakat Fredropol

Rozmiar: 2.83 mb
Odsłon : 114
Data dodania: 2018-10-01