16 września br. w Rybotyczach przy wojskowej asyście honorowej odbyło się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika upamiętniającego mieszkańców byłej Gminy Rybotycze pomordowanych przez OUN UPA. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja i ks. Proboszcza Parafii Rybotycze Kazimierza Jurczaka. Pomnik powstał dzięki inicjatywie rodzin pomordowanych, którzy utworzyli Społeczny Komitet Budowy Pomnika, na czele z Panem Eugeniuszem Bakalus. Na płycie znalazło się ponad 40 nazwisk, ale jak podkreślali pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej nie wszystkie ofiary są znane i zidentyfikowane. W swym emocjonującym wystąpieniu Pan Eugeniusz Bakalus podkreślił, że większość ofiar nie spoczywa na cmentarzach, ale w miejscach nikomu nie znanych, a teraz ich rodziny będą miały symboliczne miejsce upamiętnienia, gdzie będzie można zapalić znicz. Rys historyczny działalności OUN UPA na terenach obecnej Gminy Fredropol przedstawili prof. Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr Artur Brożyniak z Instytutu Pamięci Narodowej.

W uroczystości wzięli udział:

rodziny ofiar

Wójt Gminy Fredropol - Mariusz Śnieżek

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego dr Irena Kozimala

Józef Kożuch – Przewodniczący Rady Gminy Fredropol

Ryszard Kozak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Fredropol

Leszek Urban – Sekretarz Gminy Fredropol

radni Rady Gminy Fredropol

sołtysi Gminy Fredropol

Ppłk Robert Cwynar – Straż Graniczna

Ppłk Marek Ochenduszko – Państwowa Straż Pożarna

Mjr Rafał Kluz – 5 Batalion Strzelców Podhalańskich

Aspirant Lidia Przybyłowicz- Policja

Mł. Chorąży – Tomasz Cupak – 34 Batalion Obrony Terytorialnej

Stanisław Szarzyński- Światowy Kongres Kresowian

Dziekan -ks. Zbigniew Kołodziej

Proboszcz – ks. Kazimierz Jurczak

Ks. Antoni Moskal

Wojciech Bobowski- Przewodniczący Rady Gminy Bircza

Eugeniusz Bakalus – Przewodniczący Komitetu, oraz członkowie Komitetu

Artur Brożyniak i Grzegorz Leszczyński -IPN Rzeszów

Wojciech Krupa- Stowarzyszenie Motocyklowe „Patria”

Janusz Pawłowski i Sylwia Pawłowska-Pałys- społeczni architekci pomnika

Ewa Karlik i Grzegorz Jakubów – Stowarzyszenie Pomocy Polakom we Lwowie

Małgorzata Dachnowicz  - redaktor naczelny Głosu znad Sanu

Jacek Borzęcki- TVP Rzeszów

Zadwórzański Rajd Rowerowy

oraz mieszkańcy Rybotycz, Gminy Fredropol i licznie przybyli goście

Wójt Gminy Fredropol składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się przygotowania tej wspaniałej uroczystości, w szczególności: Panu Eugeniuszowi Bakalusowi, Panu Jerzemu Rokitowskiemu ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Panu profesorowi Andrzejowi Zapałowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Ryszardowi Kozakowi, Pani sołtys Bogumile Sroka, oraz wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rybotyczach za przygotowanie poczęstunku.