Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną prze ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja Proboszcza  parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka, ojca, o. Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztofa Hurę, proboszcza parafii Sierakośce – księdza Szczepana Bemben, księdza Radosława Maziarza z Hermanowic oraz księdza Piotra Michno z parafii Rybotycze.

Po Mszy Świętej korowód wieńców pięknie uwitych przez delegacje z Rybotycz Młodowic, Fredropola, Sierakośc, prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł z kościoła parafialnego na plac obok świetlicy wiejskiej w Sierakoścach.  

Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył rolnikom i wszystkim osobom pracującym na roli serdeczne i pełne wdzięczności słowa podziękowań za żmudną pracę i trud, życząc jednocześnie mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności i zdrowia. Następnie starostowie dożynek Pani Izabela Młynarska i Klaudiusz Janiszczak przekazali Panu Wójtowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów dziękując za pracę na rzecz Gminy...

Wójt Gminy oraz starostowie dożynek, podtrzymując piękną tradycję podzielili ten chleb pomiędzy wszystkich uczestników uroczystości.
Prezentacja wieńców rozpoczęła się od delegacji gospodarzy Dożynek - Sierakość, która przekazała misternie wypleciony wieniec gospodarzowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi. Wieniec od Spółki z Sierakość otrzymał radny Pan Daniel Czarnota, wieniec z Rybotycz - ks. Proboszcz Kazimierz Jurczak , Wieniec z Fredropola – rolnik Wiesław Kmiotek, wieniec z Młodowic – rolnik Krzysztof Kołcz. Przekazaniom wieńców towarzyszyły pełne humoru, ale też słów wdzięczności i  podziękowań przyśpiewki.
Po części oficjalnej licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy oraz goście obejrzeli bogaty program artystyczny – Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl wraz z Chórem „Pokolenie” z Nowosiółek Dydyńskich przedstawił „Wesele Kresowe”, zaśpiewał również wokalista z Dobromila - Igor Sytyński. Prawdziwą gratką dla wszystkich był koncert gwiazdy wieczoru Zespołu KORDIAN.
Najmłodsi miło spędzili czas przy grach i zabawach prowadzonych przez animatorów.

Składamy podziękowania za pomoc w organizacji Dożynek: Starostom Pani Izabeli Młynarskiej i Panu Klaudiuszowi Janiszczakowi, Państwu Iwonie i Danielowi Czarnota, Państwu Ewie i Markowi Turczyńskim, Pani Teresie Kocyła oraz wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Sierakość. Dziękujemy sponsorom: Piekarni Kacper z Fredropola, Spółce Rolnej z Sierakość, Firmie Cateringowej Galicja, Podkarpackiej Agencji Artystycznej - Artur Olszański.

Równie serdeczne jak i wielkie podziękowania dla Chóru „POKOLENIE” za wspaniałe wykonanie i interpretację utworów ludowych składamy na ręce kierownika i założyciela zespołu, Pani Lucyny Rudawskiej.

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” wzięła udział w imprezie przygotowując poczęstunek w postaci potraw regionalnych celem promocji lokalnych tradycji kulinarnych.