10 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół w Huwnikach odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku hali sportowej.  Swoja obecnością zaszczycili ją znamienici goście: pan Andrzej Matusiewicz Poseł na Sejm RP,  pan Maciej Lewicki Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Radni Powiatu Przemyskiego: Krzysztof Kołodziejczyk i Ryszard Gołębiowski, JE ks. biskup Stanisław Jamrozek, duchowni z dekanatu, pani Bernadetta Jasińska Kierownik Oddziału Kuratorium w Przemyślu, pan Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu Przemyskiego, przedstawiciele służb mundurowych, Radni Gminy Fredropol na czele z Przewodniczącym Józefem Kożuchem, pracownicy Urzędu Gminy Fredropol, licznie zgromadzeni rodzice, mieszkańcy Huwnik i okolicznych miejscowości, uczniowie i pracownicy szkoły.
Gospodarzami imprezy byli: pan Mariusz Śnieżek Wójt Gminy Fredropol i pani Agnieszka Misiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach.
    Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu i ceremonią przecięcia wstęgi, której dokonali: Wójt Gminy, dyrektor szkoły, ks. biskup Stanisław Jamrozek, pan Andrzej Matusiewicz, pan Maciej Lewicki, pan Józef Kożuch i przewodnicząca SU. Następnie ks. biskup poświęcił halę, krzyże do sal lekcyjnych i wygłosił krótkie przemówienie, w którym mówił:" Zadaniem dla nas jest wiele od siebie wymagać, wiele wysiłku włożyć w realizację zamierzonego celu. A kto podejmuje ten wysiłek, będzie zbierał piękne owoce".
    "Marzenia się spełniają" - powiedział rozpoczynając swoje przemówienie Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek. Przedstawił zapoczątkowaną jeszcze w 2009 r. historię budowy sali. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Podkreślił doniosłość tego wydarzenia, ponieważ do szkoły uczęszczają dzieci z różnych okolicznych miejscowości, a więc stanowi ona swego rodzaju centrum społeczne. Na koniec przekazał prezent - koszulkę i piłkę z podpisami reprezentacji Polski w piłce nożnej, co spotkało się z wielkim entuzjazmem uczniów.  
    "W końcu szkoła w Huwnikach stała się szkołą na miarę XXI wieku, posiada piękną pełnowymiarową halę sportową, nowocześnie urządzone i wyposażone w pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny pomieszczenia lekcyjne" - podkreślała pani dyrektor dziękując Wójtowi za wieloletnie starania o pozyskanie środków, zaangażowanie w budowę, za wspieranie szkoły we wszystkich jej działaniach i za „uratowanie” marzeń dzieci o nauce w nowych lepszych warunkach.
Działalność Wójta została także doceniona przez Radę Rodziców.
Zaproszeni goście gratulowali powstania pięknego obiektu i życzyli młodzieży sukcesów sportowych.
    Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Z. Bachurskiej i S. Kłosa. Spotkanie uświetnił pokaz taneczny w wykonaniu szkoły tańca "Chillout" z Przemyśla.
    Ostatnim punktem programu była zabawa z piłką. Bramki bronił pan Wójt, zaproszeni goście usiłowali strzelić gola. I tylko nielicznym to się udało!!!
„CIESZYMY SIĘ, ŻE W KOŃCU MAMY HALĘ, NOWĄ SZKOŁĘ, GODZIWE WARUNKI DO NAUKI I PRACY!!!!!!!!!!  I ta radość trwa nieprzerwanie już od 12 kwietnia, bo właśnie wtedy po raz pierwszy wprowadziliśmy się do naszej "nowej" szkoły. DZIĘKUJEMY!!!!!!!”

 Uczniowie i nauczyciele
Zespołu Szkół w Huwnikach