W dniu 30 maja w siedzibie Urzędu Gminy Fredropol odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratunkowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jednostki OSP z Fredropola, Huwnik, Kupiatycz, Kniażyc i Rybotycz otrzymały profesjonalne Zestawy Ratownictwa Medycznego PSP R-1 w raz z kompletną deską ortopedyczną IRON DUCK i opatrunkami WATER JEL.
Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek na ręce Komendanta Gminnego OSP Pana Aleksandra Dzimiry i przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP. Jednostki OSP Kupiatycze i OSP Fredropol ponadto otrzymały nowoczesne defibrylatory do natychmiastowego użytku w momencie bezpośredniego zagrożenia życia człowieka.
Wójt  w przemówieniu zwrócił uwagę na zalety i profesjonalizm nowego wyposażenia z życzeniem aby było używane zawsze gdy zaistnieje bezpośrednia potrzeba ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy. Pan Mariusz Śnieżek zadeklarował wszelką możliwą pomoc  w doposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Fredropol.  
Przekazany sprzęt został pozyskany w ramach Projektu „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Fredropol” realizowanego na postawie umowy nr DSRiN-I-7211-190/18 z dnia 15.03.2018 r.  Wartość przedsięwzięcia opiewała na kwotę 32 093,12 zł z czego wkład własny Gminy wyniósł  320,93 zł. Całość projektu „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości".