Od kilku lat włodarze Gminy Fredropol sukcesywnie dbają o poprawę infrastruktury drogowej, która stanowi priorytet wśród wykonywanych w gminie inwestycji. Świadczy o tym kolejne zakończone zadanie pn. „Przebudowa drogi Młodowice – Sierakośce wraz z przebudową przepustów”.
    W środę 06 grudnia br. w Sierakoścach odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi relacji Młodowice-Sierakośce. W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Podkarpacki Pan Piotr Pilch, Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek, Sekretarz Gminy Pan Leszek Urban, Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Kożuch, przedstawiciel Wykonawcy inwestycji, Ks. Bogdan Blama - proboszcz Parafii Sierakośce, radni Gminy Fredropol, sołtysi oraz mieszkańcy Sierakośc.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem przybyłych gości przez Wójta Gminy Pana Mariusza Śnieżka, który wyraził również swoje podziękowanie wobec wszystkich osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał Wicewojewoda Podkarpacki Pan Piotr Pilch, po czym Ks. Bogdan Blama dokonał poświęcenia zmodernizowanej drogi. Uwieńczeniem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi.
    Wartość całej inwestycji wyniosła 1 mln 145 tys. złotych, z czego ponad 900 tys. złotych to kwota dofinansowania otrzymana od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przydzielona Gminie Fredropol z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zmodernizowana została droga gminna na odcinku 1950 mb. Zrealizowana inwestycja  przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych mieszkańców okolicznych wsi oraz rozwoju gospodarczego gminy.