W dniu 25 listopada 2017 roku w Huwnikach odbyła się I Gala Sportu Gminy Fredropol zorganizowana przez Wójta Gminy Pana Mariusza Śnieżka.

W Gali uczestniczyli zawodnicy, trenerzy, sponsorzy Ludowego Klubu Sportowego Wiar Huwniki oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Unia Fredropol oraz zaproszeni goście:

Jerzy Sitarz - Przewodniczący Wydziału Dyscypliny Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Jan Podbilski – Skarbnik Gminy, Józef Kożuch – Przewodniczący Rady Gminy, radni -Renata Lekowska, Józef Gierczak, Stanisław Turczyński, Łukasz Gierczak – Prezes LKS Wiar Huwniki

Stanisław Fasowski – Prezes UKS Unia Fredropol. W trakcie Gali wręczono statuetki i dyplomy dla najlepszych zawodników obu Klubów:

- Paweł Duński Najlepszy strzelec w 2017 roku - UKS Unia Fredropol

- Konrad Pelc Najlepszy piłkarz w 2017 roku - UKS Unia Fredropol

- Mariusz Sosenko Najlepszy strzelec w 2017 roku - LKS Wiar Huwniki

- Krzysztof Gierczak Najlepszy piłkarz w 2017 roku -LKS Wiar Huwniki


Prezesi Klubów w imieniu własnym oraz zawodników wręczyli Wójtowi Panu Mariuszowi Śnieżkowi pamiątkową statuetkę z podziękowaniami za wieloletni wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Fredropol.


Dla wszystkich uczestników Gali przygotowano poczęstunek oraz wspaniałą zabawę z Zespołem VENEA.