W pierwszej połowie 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna, kolejny rok z rzędu, złożyła do Biblioteki Narodowej w Warszawie wniosek na dofinansowanie zadania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Przyznane środki umożliwiają zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych do bibliotek publicznych.

    Wniosek złożony przez naszą instytucję kultury został oceniony pozytywnie, dzięki czemu otrzymała ona dotację w kwocie 3 100,00 złotych na zakup nowości czytelniczych. Otrzymane środki pozwoliły Bibliotece wzbogacić i odnowić swoje księgozbiory.


    Zakup książek „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.