22 marca 2017 r. Instytut Książki w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.
Głównym celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

    Gminna Biblioteka Publiczna w Fredropolu była jedną z kilkuset instytucji kultury, starających się o dofinansowanie w ramach prowadzonego naboru. W maju nabór wniosków został rozstrzygnięty, a Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, dzięki czemu Gminna Biblioteka Publiczna podpisała umowę z Instytutem Książki na zakup nowych komputerów do bibliotek.
    W ramach projektu zakupiliśmy: 9 jednostek centralnych z oprogramowaniem, 8 zestawów słuchawkowych, 9 UPS-ów, 9 listw zasilających oraz 4 czytniki kodów kreskowych. Sprzęt został rozdzielony pomiędzy Gminną Bibliotekę Publiczną i Filie Biblioteczne w Sierakoścach, Huwnikach i Rybotyczach, z czego do Biblioteki we Fredropolu trafiły trzy, a do filii po dwa kompletne zestawy komputerowe z osprzętem oraz jeden czytnik kodów kreskowanych.
    Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wyniosła 27 700 zł, z czego 85% tej kwoty tj. 23 545 zł to dofinansowanie otrzymane od Instytutu Książki w Krakowie, w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.
    Kolejnym krokiem komputeryzacji biblioteki będzie wprowadzenie systemu bibliotecznego MAK+.