W ostatnich dniach października dobiegł końca remont pomieszczeń budynku  świetlicy wiejskiej w Huwnikach. Starania o przeprowadzenie remontu zainicjowane zostały 12 maja 2017 r. złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Nasze zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Huwnikach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” zostało ocenione pozytywnie i zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania, co w sierpniu zaowocowało podpisaniem umowy przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek.

    Prace modernizacyjne objęły swym zakresem najważniejsze pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej, służące integracji społecznej mieszkańców wsi, a mianowicie salę główną (widowiskową), pomieszczenie spotkań, zaplecze kuchenne, korytarze i klatkę schodową. Zakres prac remontowo-budowlanych objął prace rozbiórkowe i demontażowe, prace tynkarskie, szpachlowanie i malowanie,  wymianę ościeżnic i stolarki drzwiowej, położenie płytek ściennych i podłogowych, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, malowanie balustrad na klatce schodowej oraz montaż podgrzewacza wody i armatury sanitarnej. W ramach wyposażenia zostały zakupione: meble kuchenne, regały oraz kuchnia gazowa.
    Wszystkie prace w ramach zadania, zarówno remontowo-budowlane, jak i porządkowe zostały wykonane przez mieszkańców sołectwa Huwniki.
    Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 28 161,87 zł, z czego 10 000,00 zł to dofinansowanie otrzymane z Podkarpackiego Programu Odnowy  Wsi, a pozostała część   pochodzi ze środków własnych Gminy Fredropol.