W dniu 3 września 2017 r. w Medyce odbyły się Dożynki Powiatowe. Uczestniczyła w nich również delegacja z Gminy Fredropol na czele z Wójtem Gminy Panem Mariuszem Śnieżkiem, Sekretarzem Gminy Panem Leszkiem Urbanem i Przewodniczącym Rady Gminy Fredropol Panem Józefem Kożuchem. Wieniec dożynkowy z Gminy Fredropol, przygotowały przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rybotycz otrzymał Wójt Mariusz Śnieżek.