Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez Proboszcza  parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka, ojca, o. Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztofa Hurę oraz księży proboszczów z parafii Sierakośce – księdza Bogdana Blamę, parafii Hermanowice – księdza Radosława Maziarza, parafii Grochowce ks. Zbigniewa Szewczyka.

Po Mszy Świętej korowód pięknie uwitych wieńców przez delegacje z Rybotycz Młodowic, Makowej,, Fredropola, Sierakośc, Kniażyc, Nowych Sadów i Osiedla Młodowice prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł na plac obok szkoły.  

Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył rolnikom i wszystkim osobom pracującym na roli serdeczne i pełne wdzięczności słowa podziękowań za żmudną pracę i trud, życząc jednocześnie mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności i zdrowia. Następnie starostowie dożynek Pani Paulina Suchorzepka i Teofil Cielniakz przekazali Panu Wójtowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów dziękując za pracę na rzecz gminy.

Wójt Gminy oraz starostowie dożynek, podtrzymując piękną tradycję podzielili się z uczestnikami uroczystości chlebem.
Prezentacja wieńców rozpoczęła się od delegacji z Rybotycz, która przekazała misternie wypleciony wieniec gospodarzowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi . Wieniec z Makowej otrzymał ks. Proboszcz Kazimierz Jurczak, wieniec z Kniażyc ks. Zbigniew Szewczyk – Proboszcz Parafii Grochowce , Wieniec z Fredropola – rolnicy Janina i Stanisław Jakubiec, wieniec z Młodowic – radny Bogdan Moskowicz, wieniec z Młodowic Osiedla – sołtys Jan Borowski, wieniec z Nowych Sadów – Pani Wiesława Gierczak, wieniec z Sierakośćc – radna Ewa Turczyńska. Przekazaniom wieńców towarzyszyły pełne humoru, ale też słów wdzięczności i  podziękowań przyśpiewki.
Po części oficjalnej zabawę taneczną poprowadził zespół ZIZI.
Najmłodsi miło spędzili czas przy grach i zabawach prowadzonych przez Akademię Geniusza z Sanoka oraz animatorów z Firmy Gaz – System SA.

Składamy podziękowania za pomoc w organizacji Dożynek: Starostom Pani Paulinie Suchorzepka i Panu Teofilowi Cielniakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Panu Ryszardowi Kozakowi, Pani sołtys Bogumile Sroka, Pani Genowefie Kulhawiec oraz wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Rybotycz.

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” wzięła udział w imprezie przygotowując poczęstunek w postaci potraw regionalnych celem promocji lokalnych tradycji kulinarnych.