Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał certyfikat – Laur Społecznego Zaufania. Jest to prestiżowa nagroda, którą są honorowane instytucje i przedsiębiorstwa o najwyższej ocenie klientów, cieszące się niepodważalnym zaufaniem społecznym oraz pozytywnymi opiniami klientów.
Przyznane wyróżnienie podkreśla rzetelność oraz najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług, wysoki standard obsługi klienta a także respektowanie praw konsumenta.
To ogromny zaszczyt i bardzo wysokie wyróżnienie. Cieszymy się niezmiernie, że  Gmina Fredropol na czele  z Panem Wójtem Mariuszem Śnieżkiem znalazła się w tak chlubnym gronie liderów rzetelności odznaczonych prestiżowym Laurem Społecznego Zaufania.