Osoby zainteresowane wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. okres zasiłkowy, będą mogły składać od dnia 01 sierpnia 2017 r. ,co wynika ze zmian zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Podobne udogodnienia jak w świadczeniach wychowawczych obowiązują  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. W tym ostatnim przypadku zainteresowani mają do dyspozycji :    

  • ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
  • elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Wnioski w wersji tradycyjnej udostępnia w swojej siedzibie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu – pokój Nr 3.

Wnioski z możliwością pobrania są umieszczone również na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Aby otrzymać świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy dokumenty - w tym oświadczenia - niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.                

Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu w godzinach od 800 do 1400, pokój  nr 3 oraz pod numerem telefonu: (16) 671-98-94.

                                                                                             

   Kierownik Bożena Nuckowska