INFORMACJA DLA RODZIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 500 ZŁOTYCH NA DZIECKO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, iż  1 sierpnia 2017 r. to data, od której rozpoczyna się składnie wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępniane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu– pokój Nr 4.

Wnioski z możliwością pobrania są umieszczone również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online.               

  Do wyboru mają:

  • bankowość elektroniczną,
  • PUE ZUS
  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS
  • ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Podkreślenia wymaga fakt, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy dokumenty - w tym oświadczenia - niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego zawarte są w ustawie     z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

                       

Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu w godzinach od 800 do 1400 pod numerem telefonu: (16) 671-98-94.

                                                                                             

Kierownik Bożena Nuckowska