Szanowni Państwo

Na podstawie informacji przekazanej przez Nadleśnictwo Krasiczyn,o znalezionych śladach niedźwiedzi w lasach na terenie Gminy Fredropol - w szczególności Aksmanice, Kniażyce, Fredropol, Kormanice, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w wyżej wymienionych okolicach.