16 czerwca 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu odbyło się wręczenie nagród w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Najlepszego czytelnika biblioteki roku 2016/2017".

Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z zasobów biblioteki, promocja czytelnictwa oraz utrwalenie nawyku obcowania z książką.


Konkurs rozstrzygnięto na podstawie aktywności czytelniczej w Gminnej Bibliotece w Fredropolu oraz filiach bibliotecznych w Huwnikach, Rybotyczach i Sierakoścach.

Nagrody i dyplomy wręczył wójt gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek.

Laureaci konkursu to:

Grupa wiekowa do 9 lat Grupa wiekowa do 13 lat

Gminna Biblioteka w Fredropolu

1. Podbilska Laura -54 wol. 1.Romanowska Roksana - 68wol.

Filia Biblioteczna w Huwnikach

1. Bachurska Gabriela- 76 wol. 1.Podbilska Kaja -60 wol.

Filia Biblioteczna w Rybotyczach

1. Knott Maciej -55 wol. 1. Jeweczko Witold -95 wol.

Filia Biblioteczna w Sierakoścach

1. Haręza Michał -40 wol. 1.Tomankiewicz Martyna -84wol.

Gminna Biblioteka Publiczna wyróżnia czytelników:

1.Skóra Paulina -52 wol.

2.Trybała Gabriela -34 wol.

3. Gościńska Nikola -31wol.

4. Hamryszczak Oskar-27wol.

5.Kądziołka Natalia - 75wol.

6. Burak Zuzanna -44 wol.

7.Karczmarz Julia -42wol.

8.Urban Marcelina -25 wol.

9.Młynarska Kinga – 52 wol.

10.Młynarski Michał - 33 wol.

11.Wajda Martyna - 51 wol.

12. Iskańska Amelia -60 wol.