W Zespole Szkół we Fredropolu w ostatnim czasie miała miejsce Gminna Olimpiada dla Malucha.
Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek wsparł ten projekt. Za okazaną pomoc otrzymał od Dyrekcji, nauczycieli i Uczniów Szkoły Podstawowej im. A. Fredry we Fredropolu piękne podziękowania.