24 lutego w świetlicy wiejskiej w Huwnikach odbyło się seminarium edukacyjne dotyczące tematu ekonomii społecznej oraz realizacji projektu "NAWIGATOR"-kompleksowego programu wspierania ekonomii społecznej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Fredropol razem z Podkarpackim Regionalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości.
Pan Mariusz Śnieżek – Wójt Gminy Fredropol rozpoczynając seminarium powiedział: "ekonomia społeczna odgrywa w dzisiejszych czasach ogromną rolę nie tylko w zakresie polityki społecznej, ale również na współczesnym rynku pracy.Nasza gmina aktywnie uczestniczy w projekcie Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu i z tej współpracy mamy już wymierne efekty. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu znajdą się podmioty z naszej gminy a może nawet osoby, które chętnie zaangażują się w realizację polityki ekonomii społecznej".


Bardzo ciekawe doświadczenia w pracy społecznej, przy prowadzeniu stowarzyszenia przedstawiła Pani Alicja Kożuch Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kniażyc. Pani Prezes opowiedziała o wielu zrealizowanych projektach i inicjatywach, a przede wszystkim o prowadzeniu Szkoły Podstawowej w Kniażycach.


Kierownik Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Pan Wiesław Marchel wraz ze współpracownikami Panem Sebastianem Litwą i Panem Piotrem Słabym przedstawili założenia projektu "NAWIGATOR"-kompleksowego programu wspierania ekonomii społecznej.


 W załączeniu przedstawiamy Państwu informację o projekcie „NAWIGATOR – Kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” oraz  zasady przyznawania mikrograntów w ramach projektu „Nawigator - kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”