Ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.