Weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji


W związku z podjętymi działaniami związanymi ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.” Energia odnawialna dla Gminy Fredropol” w ramach działania 3.1 Czysta Energia w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. montażu instalacji fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Fredropol, przeprowadzona zostanie weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełniania wymogów montażu instalacji.

Weryfikację techniczna budynków przeprowadzą przedstawiciele działający w imieniu firmy SEMPER POWER, którzy skontaktują się z Państwem telefonicznie celem umówienia konkretnego terminu i godziny spotkania. Na podstawie analizy informacji zawartych w składanych przez Państwa deklaracjach oraz weryfikacji technicznej przeprowadzonej w miejscu planowanego montażu instalacji, dobrane zostaną urządzenia oraz ich moc.

Koszt weryfikacji technicznej wynosi 100,00 zł i powinien zostać wpłacony na poniższe dane (wzór druku przelewu umieszczony pod tekstem):

SEMPER POWER Sp. z o.o.
ul. Główna 7
42-693 Krupski Młyn

Nr konta: 16 2490 0005 0000 4530 3221 6307

W tytule przelewu należy umieścić informację:
Opłata za weryfikacje techniczną oraz opracowanie techniczne,
Imię i nazwisko, dokładny adres budynku.

Prosimy o dostosowanie się do zaproponowanych terminów i obecności w domu, celem udostępnienia posesji i udzielenia niezbędnych informacji  (należy przygotować rachunki za energię elektryczna za rok 2016  z częścią określającą zużycie energii, oraz przedstawić potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty  100,00 zł na wymienione wyżej konto) oraz podpisanie protokołu weryfikacji.  Informacje zawarte w protokole są ostateczne i zdecydują o możliwości uczestnictwa w projekcie.