W okresie od 17 do 20 stycznia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu prowadzone były zajęcia biblioteczne dla dzieci w wieku szkolnym.
Dzieci miały okazję do zapoznania się oraz omówienia bardzo ciekawych pozycji literatury polskiej: bajek, baśni i wierszy. Oprócz wspólnego czytania i dyskusji dzieci wykonywały ilustracje do przeczytanych utworów, rozwiązywały zagadki, krzyżówki, nie zabrakło też zajęć manualnych, np. lepienia z plasteliny.
Zajęcia były również bardzo dobrą okazją do zapoznania młodych czytelników z historią książki oraz funkcjonowania i znaczenia biblioteki.
Czas spędzony w bibliotece na pewno wzbogacił wiedzę uczestników zajęć i zachęcił do częstszego korzystania z jej zasobów.