Szanowni Państwo!
W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Fredropol - dokumentu mającego określić działania w sferze społeczeństwa, gospodarki, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej,  zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Państwa sugestie.
Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

LINK DO ANKIETY